Cena

Cenník na rok 2011/2012

Ceny sú uvádzané v EUR na osobu a noc

 

Sezóna

Termíny

Cena

€/os./noc

Minimálna.

dľžka pobytu

Minimálny

poč?et osôb

Zima

17.12.-31.03.2011

18,- €

4 noci

6.osôb

Zimná mimosezóna

01.10.- 16.12.2011

15,- €

2 noci

4.osoby

Lato

01.06.- 31.08.2012

18,- €

4 noci

6.osôb

Letná mimosezóna

07.04.- 31.05.2012

01.09.- 30.09.2012

15,- €

2noci

4.osoby

 

Vianoce

21.12.- 27.12.2011

25,- €

3 noci

8.osôb

Silvester

26.12.- 04.01.2012

25,- €

5 nocí

8.osôb

Veľká noc

05.04.- 10.04.2012

18,- €

3 noci

6.osôb

 

Zni??ki i dop?‚aty:
- Cena zawiera: nocleg za osobč™ / noc (w zale??no?›ci min.obsadenosti i min.dč?žky pobytu), po?›ciel i rč™czniki, zu??ycie wody, paliw sta?‚ych i energii elektrycznej (w zestawie jest klasycznym skierowane do osób, je?›li w rachunku bie??č…cym jest nastč™pnie zobowič…zany do zap?‚acenia ró??nicy; classic napowietrznych energii elektrycznej oznacza stopč™ w rachunku bie??č…cym z dnia 2 -eur/osoba/noc)
- Cena obejmuje zakwaterowanie wakacje op?‚ata w wysoko?›ci 0,33, - € / osoba / noc, zamknič™ta miejscowo?›ci Kremnické Bane. Podatek zap?‚acony gotówkč… przy podejmowaniu klientom pobyt
- Dzieci poni??ej 12 lat - wraz z dwoma osobami doros?‚ymi 50% zni??ki na ceny mieszka?„, dzieci poni??ej 3 lat bez ?‚ó??ka - za darmo
- Op?‚ata za psa - 5, - € / night.
- Dla krótszego pobytu w sezonie i poza sezonem pobieramy 10% dop?‚atč….
- Je?›li pobyt powy??ej 5 dni 10% zni??ki.
- Dla posiadaczy legitymacji ISIC, ITIC, EURO 26 10% zni??ki.
- Dla sta?‚ych klientów 10% zni??ki.
- pre cestovné kancelárie a agentury 10% zni??ki.
- Bezpiecze?„stwa 100, - € / obiekt.
- Rezerwa oznacza 50% zap?‚acič‡ za pobyt.
- Zmiana zakresu cen w euro zastrze??one. 

 
Zwrot:
Nazwa konta: Tatiana Holeč?ková
Bank: Československá obchodná banka
Numer konta:
4010877269/7500
Symbol zmienny numer potwierdzenia rezerwacji
Opis: nazwa klienta 

SWIFT: CEKOSKBX