Hist??riaPr?­rodaTechnické pamiatkyč?ud. architektúraGastron??mia

č?ud. architektúra

č?udov?? dom Kremnica

Nemeckí prisťahovalci v období kolonizácie v 13.st-15.st. priniesli na Slovensko pôdorysne vyvinutý trojdielny dom maštalového typu – nemecky nazývaný Wohnstallhaus, ako aj poschodový viacrodinný drevený dom –  nemecky nazývaný tiež Bauernhaus. Tieto domy majú v rámci Slovenska jedineč?né postavenie a sú typické pre Kremnickú oblasť Hauerlandu a v odbornej literatúre sa nazýva tiež „Kremnický dom“.

 

Typický roľnícky dom /Bauernhaus/ v tejto oblasti  bol drevený dvojposchodový (pre 2 rodiny), ktorého prvá polovica bola väč?šia  a predsieň s terasou patrili spoloč?ne obidvom rodinám. Stavebný štýl bol v celej tejto oblasti rovnaký. Vonkajšia č?asť domu  sa podobne obielila vápnom, no len prízemie; vrchnú č?asť  ponechali č?isto drevenú.

   

V izbe stála  veľká kachľová pec, no izba bola vykúrená z udiarne ( a nie z peci v izbe) Pec slúžila na peč?enie chleba. V kuchyni  sa nachádzal murovaný sporák, ktorého dym odchádzal cez udiareň. V komorách boli posunovacie okná, cez ktoré prenikalo teplo. Steny pece a udiarne sa každý rok bielili, lebo boli zašpinené a zatvrdnuté od dymu. Dym však nerobil žiadne iné škody, lebo sa dostával hore studený, a tak sa nemalo č?o chytiť horieť. Roľnícke usadlosti mali do dvadsiateho storoč?ia všetky udiarne, potom sa zač?ali kachľové pece búrať  a udiarne sa prestavali tiež na kuchyne, prič?om prepojením  „rauch kuche“ a udiarne vznikla jedna veľká kuchyňa.  V každom dome sa postavil murovaný komín.  Pece boli vykurované z predsiene.

 

Po celej č?elnej strane domu sa tiahli pavlač?e „die Buhne“, ktoré slúžili obom rodinám. Boli orientované na juh domu a slúžili na sušenie prádla .V strede domu bola malá pavlač? “ gánok“, ktorý mal funkciu záhradnej besiedky. Zdržovali sa tam najmä v lete. Nachádzala  sa tam malá miestnosť s lavicou v rohu a veľkým stolom uprostred. Pod strieškou vchodu sa uschovávalo pracovné náradie (Maršálková 1995).

 

Komory na hornom poschodí boli priestranné a slúžili na spanie. Mali vysoký krov , lebo slúžili aj na uskladňovanie sena pre dobytok. Strmá strecha – šindľová, slúžila v zime na to, že sneh sa z nej ľahšie zosúval dole  a nezaťažoval tak strechu. (Maršálková 1995)

 

Pri dvojdomoch, ktoré sú taktiež typické pre veľkorodiny, ide o dva  byty s izbou a komorou po oboch stranách spoloč?nej chodby, s jedným , prípadne dvoma ohnišťami  a pecami v priľahlých izbách.; na poschodí nad prízemnými izbami sú komory na spávanie i na úschovu drobného inventára , šatstva a iných potrieb.

 

Podobne boli dispozič?ne riešené poschodové banícke domy s tromi resp. štyrmi bytmi, ktoré sa variabilne prispôsobovali podľa toho ako sa rozrastala rodina. Boli aj prípady , že v jednom dome bývali aj  cudzie rodiny bez príbuzenských zväzkov.

 

Kremnickí kolonisti používali v trojpriestorových  domoch priestor komory ako maštaľ. Takýmto typom domu je napr. dom č?íslo 89 (v súč?asnosti č?.27 – Modrá chalúpka, ktorý sa podarilo zrekonštruovať ),  v ktorom priechodný pitvor oddeľoval sprava obytnú č?asť, t.j. izbu s kuchyňou  a zľava situovanú komoru  a za ňou vzadu umiestnenú maštaľ. Na poschodí nad obytnou č?asťou sú dve komory a priestor nad pitvorom, komorou  a maštaľou je otvorený a používal sa na uskladňovanie sena. Tento dom demonštruje starý spôsob maštaľového typu domu z pôvodnej nemecko - baníckej kolonizácie.

    

čŽalším príkladom  komorového typu prízemia kremnického domu bol prechod tamojšieho obyvateľstva od baníctva a lesných prác k poľnohospodárstvu. Tamojší obyvatelia si preto upravili svoje obydlie podľa slovanského typu, vystaviac si osobitne hospodárske stavby ako maštaľ, humno a komory.

 

V kremnických lokalitách sa teda nachádzali tri typy domov: 

1.         zrubové domy s povalovými komorami

2.         zrubové domy s povalovými komorami a pavlač?ou

3.         kamenné (murované) domy bez pavlač?í a s podpivnič?ením

 

Na záver uvádzame zoznam objektov ľudovej architektúry, ktoré sa v kremnických lokalitách dodnes zachovali.

Kremnica:

Dom obytný - banícky, Ulica Jurka Langsfelda č?. 707/31, Kremnica,

Dom obytný - prízemie kamenné, poschodie zrubové, Bystrická ulica č?.514, Kremnica, Dom obytný- poschodový zrubový, Zlatá ulica č?.604/19, Kremnica

     

Kremnické Bane:

Dom ľudový - poschodový zrubový dom s pavlač?ou, 3-priestorový komorový 

                        maštaľový typ, Kremnické Bane 27 (naša Modrá chalúpka)

Dom ľudový - poschodový zrubový dom s pavlač?ou, 3-priestorový komorový 

                        Kremnické Bane 40

Dom ľudový –poschodový zrubový dom s pavlač?ou, 3-priestorový komorový 

                        Kremnické Bane 48