KREMNICA REGION

..

Modrá chalúpka sa stala č?lenom OZ Kremnica region a OOCR TURIEC KREMNICKO.

V prípade, že sa chystáte do našej chalúpky, alebo do regiónu, nezabudnite si pozrieť aj turistickú web stránku www.kremnicaregion.sk

Cieľom tohto portálu je sprístupniť návštevníkom tohto miktoregiónu turistické informácie a ponúknúť niekoľko tipov ako stráviť príjemné chvíľe v Kremnici a jej okolí.

Webovú stránku založilo a spravuje v spolupráci s mestom Kremnica obč?ianske združenie Kremnica region - združenie turizmu, ktoré  vzniklo na podnet viacerých nadšencov a podnikateľov v cestovnom ruchu. Cieľom združenia je vytvárať lepšie podmienky na rozvoj cestovného ruchu v Kremnici a okolitých obciach, preto budeme veľmi radi, ak aj vy prispejete svojími podnetnými názormi k tomuto cieľu a vyplníte nám náš dotazník (už č?oskoro bude pripojený), príp.nám pošlete Vaše tipy a pripomienky e-mailom.

Naše obč?ianske združenie je od roku 2013 č?lenom Oblastnej organizácie cestovného ruchu TURIEC-KREMNICKO a Krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. Preto nás nájdete aj na všetkých podujatiach a výstavách, ktoré tieto dve vyššie organizácie cestovného ruchu organizujú a zúč?astňujú sa ich.