FUJAROVÁ ŠKOLA

..

Dňa 9.9-11.9.2011  sa uskutoč?nil v Modrej chalúpke 2.roč?ník Fujarovej školy s Milanom Koristekom. Ak sa k nám chcete pridať aj v roku 2012, pošlite nám na Vás Váš kontakt, aby sme Vám v prípade známeho termínu poslali avízo. Viac fotiek z tohtoroč?nej fujarovej školy nájdete tu:)

 

INFORMACIE O FUJAROVEJ SKOLE:)

Cena: 20,-EUR/osoba/víkend.

Cena zah?™ňa: teória fujary, úvod ku hre na fujare, praktická výuč?ba hry na fujare, ukážka výroby fujár a píšťaliek, zvukové a filmové ukážky.

Príplatok: zapožič?anie fujary 10 eur/osoba/víkend

Okrem toho pre Vás pripravujeme školu ľudového tanca (pre zač?iatoč?níkov a mierne pokr.)

Cena: 10,-EUR/osoba/víkend.

Cena zahŕňa: teóriu ľudového tanca, praktická výuč?ba ľudového tanca a piesní: č?ardáše, podpolianske motívy, a pod., filmové ukážky.

Cena nezahŕňa:

-ubytovanie 10 eur/osoba/noc

- raňajky 3 eur/osoba/deň (švédske stoly) 

- več?era 7 eur/osoba/deň (vrátane nápojov) 

- ľahký obed 5 eur/osoba/deň (vrátane nápojov) 

- Stanovanie je možné samozrejme grátis!!!