Hist??riaPr?­rodaTechnické pamiatkyč?ud. architektúraGastron??mia

Regi??n

..

Chalupa „Modrý domč?ek" sa nachádza v kremnickom mikroregione s kultúrnym, spoloč?enským a historickým centrom-mestom Kremnica, ktorá sa nachádza v objatí kremnických vrchov.

 

„ Kremnica - zlaté srdce Slovenska, rozlohou jedna z najmenších mestských pamiatkových rezervácií, no významom jedno z najdôležitejších miest stredoveku. Kremnica gotická i baroková , kamenná i drevená, banícka i remeselnícka, dukátov i umenia, Slovákov i Nemcov. Kremnica krásna i nostalgická, pod horami a nad štôlňami - slovom jedineč?ná..." takto výstižne charakterizuje toto stredoveké banské mesteč?ko Ing. arch. Ivan Gojdič?, Csc. z Pamiatkového ústavu. (Gojdič? 1995: 32)

 

Okolité dedinky úzko súvisia s históriou baníctva a s mestom Kremnica avšak každá dedinka, každá pôvodná chalúpka svojou polohou a danými podmienkami má svoju vlastnú históriu a špecifiká.

 

Súč?asný rozvoj mikroregiónu a teda aj mesta Kremnica a okolitých obcí súvisí s prírodnými danosťami a celosvetovým rozvojom cestovného ruchu, pre ktorý má kremnická oblasť výborné podmienky.

 

VIAC INFORMÁCII O AKTIVITÁCH V REGIÓNE NÁJDETE NA WWW.KREMNICAREGION.SK